Kontakt

Jízdárna Pražského hradu, U prašného mostu 55/3, Praha 1 – Hradčany